Eismo sauga ir sielovada

Jei žmogaus sieloje ir galvoje nebus tvarkos, vargu ar jis galės deramai ir atsakingai elgtis kelyje

 

Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis susitikime su Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi paprašė bažnyčios pagalbos įtakojant eismo dalyvių elgesį keliuose, ugdant eismo dalyvių atsakingumą ir sąmoningumą. 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pritarė glaudesniam bažnyčios ir valstybinių institucijų, atsakingų už kelių eismo saugumo gerinimą, bendradarbiavimui ir informavo ministrą, kad Vyskupų konferencija paskyrė bažnyčios kapelioną, kuris bendrauja su valstybinių institucijų pareigūnais.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pažymėjo, kad bažnyčia gali padėti įtakoti žmonių elgesį bei pasiekti kiekvieną parapijietį. „Jei žmogaus sieloje ir galvoje nebus tvarkos, vargu ar jis galės deramai ir atsakingai elgtis kelyje, - pažymėjo Sigitas Tamkevičius, - skelbdama meilę artimajam, bažnyčia skverbiasi į žmogaus sielą, kalba konkrečiai jam“.

Pasak arkivyskupo, skelbdami meilę artimajam, dvasiškiai aiškina žmonėms, kad, saugodami kitas gyvybes, saugiai  ir atsakingai elgdamiesi keliuose, jie konkrečiais darbais įkūnija krikščioniškąsias vertybes.

 

Informaciją pateikė

P. Narbutas 8 5  232 9613

E. Tamariūnas 8 5  232 9701