Kaip elgtis po eismo įvykio

[ Atgal ]

Nuo 2008 metų balandžio 9 dienos įsigaliojo pakeistas Kelių eismo taisyklių skyrius „Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui“.

Vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis, įvykus eismo įvykiui, kiekvienas su juo susijęs vairuotojas ar kitas eismo dalyvis privalo pranešti apie eismo įvykį policijai ir pasilikti eismo įvykio vietoje, jeigu:

eismo įvykio metu žuvo arba buvo sužeistas žmogus;

eismo įvykyje dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės;

padaryta tik turtinė žala ir nukentėjusio asmens eismo įvykio vietoje nėra.

Pranešti apie eismo įvykį policijai nereikia, jeigu eismo įvykio metu nežuvo ir nebuvo sužeistas žmogus, o su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių. Tokiu atveju įvykio dalyviai privalo eismo įvykio deklaracijoje ar ant švaraus popieriaus lapo nubraižyti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes ir duoti pasirašyti visiems su eismo įvykiu susijusiems eismo dalyviams.

Eismo įvykių deklaracijos yra platinamos draudimo įmonėse, policijos įstaigų budėtojų padaliniuose, jas tarnybiniuose automobiliuose turi policijos patruliai.

Rekomenduojama, kad eismo įvykio dalyviai įsitikintų, ar kitas vairuotojas turi vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos liudijimą ir draudimo dokumentą.

Atkreipiamas dėmesys, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12-ajame straipsnyje nustatyta, kad, įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per tris darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas. Pranešimo draudikui terminas gali būti užtęstas tik tuomet, kai pranešti apie eismo įvykį neįmanoma dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes.

Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas.

Asmeniui, atsakingam už eismo įvykį, kuriame nenukentėjo žmogus (žmonės) ir nepranešusiam apie eismo įvykį policijai, administracinė atsakomybė nebus taikoma.

Eismo įvykių deklaracijos yra platinamos draudimo įmonėse, policijos įstaigų budėtojų padaliniuose, jas tarnybiniuose automobiliuose turi policijos patruliai.

Jeigu dėl naujos eismo įvykių įforminimo tvarkos kiltų neaiškumų, eismo įvykių dalyviai gali skambinti telefonu 112.