Kaip gimė akcija Nežudyk

O žemė buvo padrika ir dyka,

tamsa gaubė bedugnę,

ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų.“

1:2 PRADŽIOS KNYGA

Pradžioje visada būna tamsa, tamsą mes kartais vadiname mirtimi, bet kaip mes TAI bevadintume - ji būna pradžioje. Ateina laikas ir tamsa turi trauktis, ir užleisti vietą Šviesai, taip jau sutverta Visata, ir nesvarbu kokiu būdu ateina Šviesa, Ji ateina VISADA. 

Taip ir man atėjo laikas keistis, brangia, trijų nekaltų vaikų gyvybės kaina, Ji atėjo ... supratau, kad jau gana toleruoti žudymą ir nutariau pradėti keistis nuo SAVĘS ir pažvelgti į Šviesą. Žinau, kad nebus lengva, žinau, kad dažnai trūks valios ir noro, bet Šviesa turi ateiti ir į mane, taip jau sutverta Visata...

(iš mano asmeninių pamąstymų)