Atsakomybė už KET pažeidimus

Kelių eismo taisyklės - KET

[ Atgal ]


ATPK str. -dalis

Pažeidimo esmė

Bauda (Lt)

Teisės vair. atėmimas (mėn.)

Automobilio konfiskavimas, adm. areštas

Kas nagrinėja bylą

51¹¹-01

Neeksploatuojamo a/m laikymas

250-500

-

-

policija

51¹¹-02

Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas

500-1000

-

su arba be a/m konfisk.

policija

81-01

Išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu

100-200

-

-

policija

81-02

Pakartot. išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu

500-1000

-

-

policija

82-01

Eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu

50-100

-

-

policija

82-02

Pakartotinis eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu

100-200

-

-

policija

123-01

Vairavimas a/m neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais

100-150

-

-

policija

123-02

Vairavimas a/m be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui

100-200

arba 1-3

-

policija

123-03

Vairavimas a/m su suklastotais, uždengtais ar su kito a/m valst. Nr. ženklais

800-1200

arba 6-12

-

policija

123-04

Pavojingų krovinių vežimo taisyklių pažeidimas

100-500

-

-

policija

123-05

Vairavimas a/m su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais

100-200

-

su prietaiso konfisk.

policija

123-06

Neapdrausto a/m vairavimas

80-120

-

-

policija

124-01

Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h

įspėjimas

-

-

policija

124-02

Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/h

40-100

-

-

policija

124-03

Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/h

100-300

-

-

policija

124-04

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h

400-600

-

-

policija

124-04

Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo

400-600

su 3-6

-

policija

124-05

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h

600-800

-

-

policija

124-05

Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo

600-800

su 6-12

-

policija

124-06

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h

1000-1500

su 1-3

arba 7 par. arešt. su  teis atėm. 6 mėn.

teismas

124-06

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo

1000-1500

su 12-18

-

teismas

124-06

Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti

1500-2500

-

arba 20-30 par. areštas

teismas

124¹-01

Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo

100-200

arba 1-6

-

policija

124¹-02

Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako

50-100

-

-

policija

124¹-03

Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas  automagistralėse

100-150

arba 1-3

-

policija

124¹-04

Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperjungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas                                                                                                                                                   

40-80

-

-

policija

124¹-05

Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui

200-400

arba 2-4

-

policija

124¹-06

Kiti KET pažeidimai

įspėjimas arba 20-40

-

-

policija

124²-01

Pavojingos situacijos sukėlimas

400-800

su 3-6

-

policija

124²-01

Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių

1000-2000

-

-

policija

124²-02

Chuliganiškas vairavimas

1000-2000

su 12-24

-

policija

124²-02

Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių

2500-3500

-

-

policija

124²-03

Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens

2000-3000

su 24-36

-

teismas

124²-03

Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens

3500-4000

su a/m konf.

-

arba 10-20 par. areštas su a/m konf.

teismas

124²-04

Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens

3000-4000

su 36-60

arba 10-20 par. areštas su teisės atėm. 36-60

teismas

124²-04

Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens

4000-5000 su a/m konf.

-

arba 20-30 par. areštas su a/m konf.

teismas

124΄

Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas

300-500

-

-

policija

125

Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas

300-500

su 2-4

-

policija

126-01

Vairavimas esant lengvo girtumo (nuo 0,41 iki 1,5 promilės)

1000-1500

su 12-18

-

teismas

126-02

Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)

500-1000

-

-

policija

126-03

Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo (nuo 0,2 iki 0,4 promilės)

800-1000

-

-

policija

126-04

Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

2000-3000

su 24-36

arba 10-30 par. areštas su teisės atėm. 24-36

teismas

126-05

Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

1000-3000

su 12-36

arba 10-30 par. areštas su teisės atėm. 24-36

teismas

 

 

 

126-06

Perdavimas vairuoti a/m neblaiviam ar apsvaigusiam

300-500

-

-

policija

126-07

Praktinis vairavimo mokymas instruktoriui esant neblaiviam ar apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo pasitikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui)

500-1000

su 11-13

-

policija

127-01

KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą

500-100

arba 12-24

-

policija

127-01

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą

2000-3000

-

-

policija

127-02

KET pažeidimas, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą

100-200

arba 3-6

-

policija

127-02

KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą

1000-2000

-

-

policija

127-03

KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

4000-5000

su 36-60

arba 15-30 par. areštas su teisės atėm. 36-60

teismas

127-03

KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

5000-5500 su arba be a/m konf.

-

arba 10-20 par. areštas su a/m konf.

teismas

128-01

Vairavimas a/m neturint teisės vairuoti (neįgijus)

1000-1500

-

arba areštas

teismas

128-02

Vairavimas a/m neturint teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta

1500-2500

-

arba areštas

teismas

128-03

Perdavimas vairuoti a/m asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti

200-400

-

-

policija

129

Vairavimas a/m esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo

4000-5000

-

arba 20-30 par. areštas

teismas

130-01

Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

3000-4000

arba 36-60

-

policija

130-01

Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

4000-5000

-

-

policija

130-03

Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos

500-800

-

-

policija

130²

A/m vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus

-

36-48

su a/m konf.

teismas

130²

A/m vairavimas, esant vairuotojams be teisių, neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus

-

-

20-30 par. areštas su a/m konf.

teismas

131-01

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai (šviesoforai, ėjimas ten, kur draudžiama, kelio ženklai, ženklinimas, automagistralės)

50-100

-

-

policija

131-02

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę pavojingą situac.

100-200

-

-

policija

131-03

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę nežym. sveik. sut.

300-500

-

-

policija

131-04

Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę turto sugadinimą

100-150

-

-

policija

131-05

Kiti kitų eismo dalyvių KET pažeidimai

20-40

--

-

policija

131-06

Dviračių, mopedų vairavimas, vaideliojimas, jojimas, esant asmenims neblaiviems ar apsvaigusiems (lengvas girtumas)

300-500

-

-

policija

131-07

131-06 str. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus apsvaigimas (girtumas)

500-700

-

-

policija

131-08

131-01 str. numatytų asmenų pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, kai pažeidėjai neblaivūs ar apsvaigę

500-600

-

-

policija

132

Leidimas važiuoti gedimų turinčiu a/m ar pažeidžiant kt. taisykles

200-400

-

-

policija

132¹

Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai

50-100

-

-

policija

133

Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių

300-500

-

-

policija

133¹

Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas

300-500

-

-

policija

133¹

133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens

1500-2000

-

-

policija

134-01

Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas

100-200

-

-

policija

134-02

134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens

200-300

arba 1

-

policija

137-02

Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro a/m langus ar duris

10-20

-

-

policija

145-01

Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas

500-1000

-

-

policija

145-02

Važiavimas be leidimo viršijant a/m svorį ar matmenis

250-500

-

-

policija

145¹-01

Darbų keliuose vykdymas, reklamų arčiau kaip 150 m nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija

100-1000

-

-

policija

145¹-02

Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. keliuose organizavimas, nesuderinus su policija

100-500

-

-

policija

148-01

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone

600-1200

-

-

policija

148-02

Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg.  transp. pr.

1200-2600

-

-

policija

148-03

Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti

400-1200

-

-

policija

148-04

Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis

400-1200

-

-

policija

148-05

Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento

300-500

-

-

policija

160

Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo zonoje

100-2000

-

-

policija

160¹

Gatvių, jų statinių, įrenginių sugadinimas

200-500

-

-

policija

160²-01

Darbų gatvėse vykdymas, reklamų arčiau kaip 30 m nuo gatvės įrengimas, nesuderinus su policija

500-1000

-

-

policija

160²-02

Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. gatvėse organizavimas, nesuderinus su policija

100-500

-

-

policija

160²-03

Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, nevykdymas

50-200

-

-

policija